بیمارستان ایران (ناجا)

بیمارستان ایران (ناجا)

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی بیمارستان ایران (ناجا)

بیمارستان ایران (ناجا) 

stethoscope Icon

آدرس و تلفن بیمارستان ایران (ناجا)

آدرس : شیراز : حدفاصل چهارراه خیرات وچهارراه 15خرداد(پارامونت)

تلفن : 32337779 - 071