Health Center

بیمارستان ابوعلی سینا

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی بیمارستان ابوعلی سینا

بیمارستان ابوعلی سینا

stethoscope Icon

آدرس و تلفن بیمارستان ابوعلی سینا

آدرس : شیراز : شهر جدید صدرا_فاز 2_به سمت دوکوهک_مقابل باغشهر پردیس

تلفن : 33440000 - 071