بیمارستان امیر

بیمارستان امیر

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی بیمارستان امیر

بیمارستان امیر

stethoscope Icon

آدرس و تلفن بیمارستان امیر

آدرس : شیراز : بلوار شهید رجایی(فرهنگ شهر)_مقابل استخر کوثر

تلفن : 34- 36323532 - 071