داروخانه دکتر هاشمی

داروخانه دکتر هاشمی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی داروخانه دکتر هاشمی

داروخانه دکتر هاشمی

stethoscope Icon

آدرس و تلفن داروخانه دکتر هاشمی

آدرس : شیراز : بلوار رحمت- بلوار نواب صفوی

تلفن : 37500056 - 071