Health Center

داروخانه دکتر منتصری

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی داروخانه دکتر منتصری

داروخانه دکتر منتصری

stethoscope Icon

آدرس و تلفن داروخانه دکتر منتصری

آدرس : شیراز : بلورا رحمت- بیست متری امام خمینی

تلفن : 38252232 - 071