بیمارستان 576 ارتش

بیمارستان 576 ارتش

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی بیمارستان 576 ارتش

بیمارستان 576 ارتش

stethoscope Icon

آدرس و تلفن بیمارستان 576 ارتش

آدرس : شیراز : بلوار آزادی_چهارراه حر(باغتخت)

تلفن : 32283300 - 071