داروخانه دکتر مسعودی

داروخانه دکتر مسعودی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی داروخانه دکتر مسعودی

داروخانه دکتر مسعودی

stethoscope Icon

آدرس و تلفن داروخانه دکتر مسعودی

آدرس : شیراز : بلوار رحمت- میدان کوزه گری- خیابان شاهزاده بیگم

تلفن : 37279720 - 071