داروخانه دکتر مبارکی

داروخانه دکتر مبارکی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی داروخانه دکتر مبارکی

داروخانه دکتر مبارکی

stethoscope Icon

آدرس و تلفن داروخانه دکتر مبارکی

آدرس : شیراز : بلوار مدرس- خیابان شهید عباس دوران

تلفن : 37224580 - 071