بیمارستان مرکزی شیراز

بیمارستان مرکزی شیراز

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی بیمارستان مرکزی شیراز

بیمارستان مرکزی شیراز

stethoscope Icon

آدرس و تلفن بیمارستان مرکزی شیراز

آدرس : شیراز : بلوار شهید چمران_بعد از پل زرگری

تلفن : 36284411 - 071