Health Center

داروخانه دکتر فقیهی نژاد

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی داروخانه دکتر فقیهی نژاد

داروخانه دکتر فقیهی نژاد

stethoscope Icon

آدرس و تلفن داروخانه دکتر فقیهی نژاد

آدرس : شیراز : بلوار آزادی- تقاطع بلوار ارم

تلفن : 2- 32250681 - 071