Health Center

داروخانه دکتر فرجاه

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی داروخانه دکتر فرجاه

داروخانه دکتر فرجاه

stethoscope Icon

آدرس و تلفن داروخانه دکتر فرجاه

آدرس : شیراز : بلوار پاسارگاد- حدفاصل درمانگاه شبانه روزی هخامنش و درمانگاه شبانه روزی اقبال

تلفن : 38350033 - 071