داروخانه دکتر عبدالرحمن نژاد

داروخانه دکتر عبدالرحمن نژاد

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی داروخانه دکتر عبدالرحمن نژاد

داروخانه دکتر عبدالرحمن نژاد

stethoscope Icon

آدرس و تلفن داروخانه دکتر عبدالرحمن نژاد

آدرس : شیراز : بلوار زند غربی- طبقه فوقانی رادیولوژی دکتر ارشدی

تلفن : 32338066 - 071