داروخانه دکتر طباطبائی

داروخانه دکتر طباطبائی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی داروخانه دکتر طباطبائی

داروخانه دکتر طباطبائی

stethoscope Icon

آدرس و تلفن داروخانه دکتر طباطبائی

آدرس : شیراز : بلوار زند- خیابان هفت تیر(بیست متری سینما سعدی)

تلفن : 6- 32351874 - 071