Health Center

داروخانه دکتر رستگار

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی داروخانه دکتر رستگار

داروخانه دکتر رستگار

stethoscope Icon

آدرس و تلفن داروخانه دکتر رستگار

آدرس : شیراز : بلوار زند- مقابل بیمارستان شهید دکترفقیهی- نبش کوچه 41- مرکز پزشکی شهر- طبقه 1

تلفن : 32333336 - 071