بیمارستان دکتر میرحسینی

بیمارستان دکتر میرحسینی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی بیمارستان دکتر میرحسینی

بیمارستان دکتر میرحسینی

stethoscope Icon

آدرس و تلفن بیمارستان دکتر میرحسینی

آدرس : شیراز : بلوار هجرت

تلفن : 32280064 - 071