Health Center

داروخانه دکتر دهدشتی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی داروخانه دکتر دهدشتی

داروخانه دکتر دهدشتی

stethoscope Icon

آدرس و تلفن داروخانه دکتر دهدشتی

آدرس : شیراز : خیابان بنی هاشمی- نبش کوچه14

تلفن : 37507179 - 071