داروخانه دکتر خسروی زاده

داروخانه دکتر خسروی زاده

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی داروخانه دکتر خسروی زاده

داروخانه دکتر خسروی زاده

stethoscope Icon

آدرس و تلفن داروخانه دکتر خسروی زاده

آدرس : شیراز : بلوار مدرس- چهارراه زمزم- خیابان اصلی- مقابل ده متری منبع آب

تلفن : 37237289 - 071