داروخانه دکتر حیدرپناه

داروخانه دکتر حیدرپناه

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی داروخانه دکتر حیدرپناه

داروخانه دکتر حیدرپناه

stethoscope Icon

آدرس و تلفن داروخانه دکتر حیدرپناه

آدرس : شیراز : خیابان فرصت شیرازی- انتهای خیابان فاضل

تلفن : 37200033 - 071