بیمارستان دکتر فرهمند فر

بیمارستان دکتر فرهمند فر

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی بیمارستان دکتر فرهمند فر

بیمارستان دکتر فرهمند فر

stethoscope Icon

آدرس و تلفن بیمارستان دکتر فرهمند فر

آدرس : شیراز : خیابان قصرالدشت_ابتدای بلوار بهشتی(گودگری)

تلفن : 3- 36293700 - 071