داروخانه دکتر حاتمی

داروخانه دکتر حاتمی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی داروخانه دکتر حاتمی

داروخانه دکتر حاتمی

stethoscope Icon

آدرس و تلفن داروخانه دکتر حاتمی

آدرس : شیراز : شهرک رکن آباد(اکبرآباد)- بلوار تلاش

تلفن : 7- 32427976 - 071