بیمارستان دکتر علوی

بیمارستان دکتر علوی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی بیمارستان دکتر علوی

بیمارستان دکتر علوی

stethoscope Icon

آدرس و تلفن بیمارستان دکتر علوی

آدرس : شیراز : میدان ولی عصر_ابتدای خیابان تختی

تلفن : 60- 32247359 - 071