داروخانه دکتر جمالی فرد

داروخانه دکتر جمالی فرد

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی داروخانه دکتر جمالی فرد

داروخانه دکتر جمالی فرد

stethoscope Icon

آدرس و تلفن داروخانه دکتر جمالی فرد

آدرس : شیراز : بلوار رحمت- حدفاصل خیابان بنی هاشمی و مسلم

تلفن : 37501007 - 071