Health Center

داروخانه دکتر تذروی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی داروخانه دکتر تذروی

داروخانه دکتر تذروی

stethoscope Icon

آدرس و تلفن داروخانه دکتر تذروی

آدرس : شیراز : بلوار زند- جنب بیمارستان شهید دکترفقیهی

تلفن : 32336977 - 071