بیمارستان ابن سینا

بیمارستان ابن سینا

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی بیمارستان ابن سینا

بیمارستان ابن سینا

stethoscope Icon

آدرس و تلفن بیمارستان ابن سینا

آدرس : شیراز : دروازه قرآن، خیابان حافظ، جنب بوستان 13آبان

تلفن : 3- 32289601 -071