داروخانه دکتر پوریزدان پرست

داروخانه دکتر پوریزدان پرست

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی داروخانه دکتر پوریزدان پرست

داروخانه دکتر پوریزدان پرست

stethoscope Icon

آدرس و تلفن داروخانه دکتر پوریزدان پرست

آدرس : شیراز : بلوار زند- خیابان فلسطین(باغشاه)- حدفاصل خیابان معدل و هدایت- مقابل مسجد امام حسین(ع)

تلفن : 32343396 - 071