Health Center

داروخانه دکتر پاک نیت

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی داروخانه دکتر پاک نیت

داروخانه دکتر پاک نیت

stethoscope Icon

آدرس و تلفن داروخانه دکتر پاک نیت

آدرس : شیراز : بلوار رحمت- خیابان بنی هاشمی- مهدی آباد

تلفن : 37522828 - 071