Health Center

داروخانه دکتر پاک شیر

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی داروخانه دکتر پاک شیر

داروخانه دکتر پاک شیر

stethoscope Icon

آدرس و تلفن داروخانه دکتر پاک شیر

آدرس : شیراز : بلوار دکتر شریعتی(معالی آباد)- میدان احسان

تلفن : 36383405 - 071