داروخانه دکتر بهشاد

داروخانه دکتر بهشاد

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی داروخانه دکتر بهشاد

داروخانه دکتر بهشاد

stethoscope Icon

آدرس و تلفن داروخانه دکتر بهشاد

آدرس : شیراز : بلوار زند- خیابان سید جمال الدین اسد آبادی(پوستچی)- نبش خیابان اردیبهشت

تلفن : 32308396 - 071