Health Center

داروخانه دکتر آقا رخ

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی داروخانه دکتر آقا رخ

داروخانه دکتر آقا رخ

stethoscope Icon

آدرس و تلفن داروخانه دکتر آقا رخ

آدرس : شیراز : زرقان- بلوار بخشنده- میدان جانباز

تلفن : 32622633 - 071