Health Center

داروخانه دکتر امینی فرد

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی داروخانه دکتر امینی فرد

داروخانه دکتر امینی فرد

stethoscope Icon

آدرس و تلفن داروخانه دکتر امینی فرد

آدرس : شیراز : بلوار سرداران- نبش کوچه 35- جنب درمانگاه شبانه روزی فارابی

تلفن : 37307946 - 071