دکتر روحانی کارگرمؤخر

دکتر روحانی کارگرمؤخر

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی دکتر روحانی کارگرمؤخر

دکتر روحانی کارگرمؤخر

stethoscope Icon

تخصص های دکتر روحانی کارگرمؤخر

متخصص میکروب شناسی آزمایشگاهی (میکروبیولوژی )
stethoscope Icon

آدرس و تلفن دکتر روحانی کارگرمؤخر

آدرس : تهران : کرج- موسسه حصارک کرج- تحقیقات رازی - آزمایشگاه

تلفن : 7200519 - 021