دکتر یوسف صادقی

دکتر یوسف صادقی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی دکتر یوسف صادقی

دکتر یوسف صادقی

stethoscope Icon

تخصص های دکتر یوسف صادقی

متخصص علوم تشریحی (آناتومی)
stethoscope Icon

آدرس و تلفن دکتر یوسف صادقی

آدرس : تهران

تلفن :