Health Center

داروخانه دکتر دهقان زاده

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی داروخانه دکتر دهقان زاده

داروخانه دکتر دهقان زاده

stethoscope Icon

آدرس و تلفن داروخانه دکتر دهقان زاده

آدرس : شیراز : بلوار زند- خیابان اردیبهشت- حد فاصل خیابان سید جمال الدین اسد آبادی(پوستچی) و شهید فقیهی(صورتگر)- جنب بانک ملت

تلفن : 32336601 - 071