داروخانه دکتر دارایی

داروخانه دکتر دارایی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی داروخانه دکتر دارایی

داروخانه دکتر دارایی

stethoscope Icon

آدرس و تلفن داروخانه دکتر دارایی

آدرس : شیراز : بلوار زند- ساختمان شایان- طبقه 1- سمت چپ- مقابل دفترهواپیمایی آسمان

تلفن : 32317295 - 071