Health Center

داروخانه دکتر پرهیزگار

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی داروخانه دکتر پرهیزگار

داروخانه دکتر پرهیزگار

stethoscope Icon

آدرس و تلفن داروخانه دکتر پرهیزگار

آدرس : شیراز : میدان آزادی(گاز)

تلفن : 32297495 - 071