داروخانه ایران پارس

داروخانه ایران پارس

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی داروخانه ایران پارس

داروخانه ایران پارس

38248999 - 071

stethoscope Icon

آدرس و تلفن داروخانه ایران پارس

آدرس : شیراز : بلوار رحمت- قبل از سپاه جنوبی- جنب درمانگاه شبانه روزی خیریه امام جعفر صادق(ع)

تلفن : 38244555 - 071