Health Center

داروخانه ابن سینا

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی داروخانه ابن سینا

داروخانه ابن سینا

stethoscope Icon

آدرس و تلفن داروخانه ابن سینا

آدرس : شیراز : شهرک بهارستان(میانرود)

تلفن : 38401951 - 071