داروخانه شیراز

داروخانه شیراز

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی داروخانه شیراز

داروخانه شیراز

stethoscope Icon

آدرس و تلفن داروخانه شیراز

آدرس : شیراز : بلوار زند- مقابل بیمارستان شهید دکترفقیهی

تلفن : 32335272 - 071