Health Center

داروخانه دکتر مصلی نژاد

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی داروخانه دکتر مصلی نژاد

داروخانه دکتر مصلی نژاد

stethoscope Icon

آدرس و تلفن داروخانه دکتر مصلی نژاد

آدرس : شیراز : خیابان قصردشت- حدفاصل سه راه عفیف آباد و سه راه خلدبرین

تلفن : 36281180 - 071