Health Center

داروخانه دکتر شباب

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی داروخانه دکتر شباب

داروخانه دکتر شباب

stethoscope Icon

آدرس و تلفن داروخانه دکتر شباب

آدرس : شیراز : شهرک بهارستان(میانرود)- بلوار روزبهان- تقاطع گل زنبق

تلفن : 38405115 - 071