Health Center

درمانگاه حکیم

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی درمانگاه حکیم

درمانگاه حکیم

stethoscope Icon

آدرس و تلفن درمانگاه حکیم

آدرس : شیراز : بلوار شهید رجایی( فرهنگشهر)- نبش کوچه 19

تلفن : 19- 36325816 - 071