درمانگاه ابوتراب

درمانگاه ابوتراب

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی درمانگاه ابوتراب

درمانگاه ابوتراب

stethoscope Icon

آدرس و تلفن درمانگاه ابوتراب

آدرس : شیراز : خیابان شاهزاده قاسم- کوچه 2 حضرتی

تلفن : 37387174 - 071