بیمارستان شهید آیت اله دستغیب

بیمارستان شهید آیت اله دستغیب

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی بیمارستان شهید آیت اله دستغیب

بیمارستان شهید آیت اله دستغیب

stethoscope Icon

آدرس و تلفن بیمارستان شهید آیت اله دستغیب

آدرس : شیراز : چهارراه حافظ_خیابان حافظ_جنب باغ ملی

تلفن : 32286901 - 071