لیست بهترین پزشکان متخصص و فوق تخصص سراسر ایران

Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر سید رسول حسینی

تخصص : داخلی

فوق تخصص : ریه

شهر: ارومیه
Icon Rate (از 0 نظر)

هدا نظری

تخصص : روانشناسی

شهر: ساری
Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر شراره عارفی

تخصص : رادیولوژی و سونوگرافی

شهر: تهران
Icon Rate (از 0 نظر)

فرناز اسدلو

تخصص : شنوایی سنجی

شهر: تبریز
Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر سید حمیدرضا حسینی الهاشمی

تخصص : رادیولوژی و سونوگرافی

شهر: شیراز