لیست بهترین پزشکان متخصص و فوق تخصص سراسر ایران

Icon Rate (از 2 نظر)

دکتر صدیقه عمویی

تخصص : زنان، زایمان و زیبایی زنان

فوق تخصص : نازایی و IVF

شهر: شیراز
Icon Rate (از 1 نظر)

دکتر صدیقه طهماسبی

تخصص : جراحی عمومی

فوق تخصص : آنکولوژی و سرطان زنان , جراحی سرطان

شهر: شیراز
Icon Rate (از 12 نظر)

دکتر فروغ صاکی

تخصص : کودکان و نوزادان

فوق تخصص : غدد و متابولیسم کودکان

شهر: شیراز
Icon Rate (از 6 نظر)

دکتر آزاده احمدفرد

تخصص : زنان، زایمان و زیبایی زنان

شهر: کازرون
Icon Rate (از 5 نظر)

دکتر بیژن زمانی زاده

تخصص : جراحی مغز و اعصاب، دیسک و ستون فقرات

شهر: شیراز
Icon Rate (از 1 نظر)

دکتر مهرداد درگاهی

تخصص : داخلی

فوق تخصص : ریه

شهر: اهواز
Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر محبوبه صالح

تخصص : کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

شهر: شیراز
Icon Rate (از 0 نظر)

حسین نصیری رازی

تخصص : روانشناسی

شهر: شهر ری
Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر مهران بهبهانیان

تخصص : داخلی

فوق تخصص : گوارش و کبد

شهر: اهواز
Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر پویان نادری افشار

تخصص : فلوشیپ درد

شهر: اصفهان