لیست بهترین پزشکان متخصص و فوق تخصص سراسر ایران

Icon Rate (از 2 نظر)

دکتر بیژن زمانی زاده

تخصص : جراحی مغز و اعصاب، دیسک و ستون فقرات

شهر: شیراز
Icon Rate (از 1 نظر)

دکتر مهرداد درگاهی

تخصص : داخلی

فوق تخصص : ریه

شهر: اهواز
Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر مهران بهبهانیان

تخصص : داخلی

فوق تخصص : گوارش و کبد

شهر: اهواز
Icon Rate (از 0 نظر)

میترا سجادیان

تخصص : روانشناسی

شهر: شیراز
Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر معصومه کهن سهل آبادی

تخصص : روانشناسی

شهر: شیراز