لیست مراکز درمانی

Health Center

دکتر زهرا اسماعیلی

کازرون|کازرون : خیابان سلمان فارسی،کوچه دارالقران،روبروی داروخانه دکتر آصف جاه

Health Center

دکتر ابوالفضل شیروی

کازرون|کازرون : خیابان سلمان فارسی،کوچه دارالقران،ساختمان پزشکان کازرون،طبقه همکف

Health Center

دکتر مسعود ورشوساز

تهران|تهران : خیابان ولیعصر - بالاتراز پارک ساعی - روبروی ایستگاه 32 - بن بست چمن - مجتمع ساعی

Health Center

دکتر مهرداد پنج نوش

تهران|تهران : خیابان دولت - بین اختیاریه و دیباجی - پلاک 112 - ساختمان پزشکان سینا - طبقه اول

Health Center

دکتر محمدحسین باقرزاده یزدچی

تهران|تهران : مجاهدین اسلام ایستگاه بهنام ساختمان پزشکان 131 واحد 12