لیست مراکز درمانی

Health Center

دکتر حمیدرضا مرادی

تهران|تهران : خیابان دماوند، خیابان وحیدیه، ایستگاه درختی، نبش هلال

Health Center

دکتر شهین دخت همایون ولیانی

تهران|تهران : بلوار آفریقای شمالی (جردن) - خیابان سایه - پلاک 52 - آزمایشگاه پاتوبیولوژی صوفیا

Health Center

دکتر حسین رستگاریان

تهران|تهران : شهرک ژاندارمری بلوارمرزداران نبش سرسبز پلاک ۲۴

Health Center

دکتر عبدالخالق دیزجی

تهران|تهران : بلوار کشاورز آزمایشگاه بیمارستان پارس

Health Center

دکتر حسین کیوانی

تهران|تهران : خیابان شهید بهشتی - نرسیده به ولیعصر - پلاک 498 - طبقه همکف - آزمایشگاه کیوان