دکتر مرجان نیرومند

دکتر مرجان نیرومند

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی دکتر مرجان نیرومند

دکتر مرجان نیرومند

stethoscope Icon

تخصص های دکتر مرجان نیرومند

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
stethoscope Icon

آدرس و تلفن دکتر مرجان نیرومند

آدرس : تهران : خیابان آذربایجان- تقاطع رودکی - بیمارستان اقبال

تلفن : 66832765 - 021