Health Center

دکتر مرجان نیرومند

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی دکتر مرجان نیرومند

دکتر مرجان نیرومند

stethoscope Icon

تخصص های دکتر مرجان نیرومند

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
stethoscope Icon

آدرس و تلفن دکتر مرجان نیرومند

آدرس : تهران : خیابان آذربایجان- تقاطع رودکی - بیمارستان اقبال

تلفن : 66832765 - 021