Health Center

دکتر راضیه آزرمی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی دکتر راضیه آزرمی

دکتر راضیه آزرمی

stethoscope Icon

تخصص های دکتر راضیه آزرمی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
stethoscope Icon

آدرس و تلفن دکتر راضیه آزرمی

آدرس : تهران : خیابان جمهوری- نرسیده به پل حافظ- بیمارستان نجمیه

تلفن :