Health Center

دکتر خدیجه بخت آور

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی دکتر خدیجه بخت آور

دکتر خدیجه بخت آور

stethoscope Icon

تخصص های دکتر خدیجه بخت آور

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
stethoscope Icon

آدرس و تلفن دکتر خدیجه بخت آور

آدرس : تهران : خیابان بهشتی - روبروی پمپ بنزین - پاکستان - ساختمان 332

تلفن : 88747067 - 021